Recent views
No recent views
Real-time search keyword
Cloud Top Searched
Freelance
Paano
design
word
Advertise
clerk
logo
editing
bookkeeping
Youtube
UDigitalFiles
Handmade
Contrats
Cad
Survey
검색된 설문이 없습니다.
Community Standards:: Authenticity at Integriidad
2021.02.20 10:14:27
181778

ANG MGA SUMUSUNOD NA GAWAIN AY MAHIGIT NA IPINAGBABAWAL SA AMING COMMUNITY STANDARDS NG EXPERT PINOY.

 

Mga resulta ng larawan para sa COMMUNITY STANDARDS cover


Maling paglalarawan o paglalahad:
 Ang paglalarawan ay tinutukoy bilang mapanlinlang at labag sa aming standards kung ito ay nagpapakita ng  kapabayaan, maling pahayag, o isang hindi kumpletong pahayag tungkol sa isang totoong importanteng bagay.
 
Mga mapanlinlang na impormasyon sa iyong profile:


Mga hindi dapat ilagay:

 1. Hindi totoong larawan mo, impormasyon, pangalan at lokasyon.
 2. Paggamit ng pekeng ID bilang pagkakakilanlan.
 3. Paglagay ng mga impormasyon na hindi tungkol sa iyo at walang katotohanan.
 4. Maling paglalarawan ng Talent na iyong Pinost
 5. Mga hindi dapat ilagay:
 6. Kopyahin ang mga elemento ng talent ng iba. 
 7. Baguhin ang presyo ng mas mataas pagkatapos makipag usap sa deal.
 8. Gumamit ng ibang tao para i-representa at gawin ang iyong talent
 9. Ibigay ang produkto na gawa ng iba bilang iyong gawa sa mga kliyente.

 

Ang paghingi o pagbibigay ng serbisyo at impormasyon na makakalinlang sa mga tao ay mahigpit ding ipinagbabawal.


Pagpigil na Marinig nga Iba ang Review ng Iyong gawa:
Ang paggamit ng teknolohiya at iba pang mga paraan upang mapigilan na marinig ng iba pang mga potensyal na kliyente ang iyong paraaan ng pagtrarabaho ay mahigpit na ipinagbabawal.


Bayad na mga pagsusuri:


Huwag mag-post, mag-alok o magtanong at gumamit ng pagbabayad  upang gumawa ng pagsusuring positibo o negatibong feedback sa anumang produkto, serbisyo.


Pekeng pakikipag-ugnayan at trapiko:


Huwag mag-post, mag-alok o magtanong para sa: 
tagasunod, subscriber, tagahanga o pagtingin sa mga platform ng social media.


 
Mangako ng isang kinalabasan ng serbisyo na wala sa iyong kontrol 


Sa ilang mga pagkakataon, ang mga seller ay maaaring matukso na mangako ng mga resulta ng kanilang serbisyo na wala sa kanilang kontrol.Mangyaring pigilin ang mga nangangako na mga kinalabasan na wala sa iyong kontrol sapagkat linlangin nito ang mga mamimili.


Mga pekeng dokumento


Huwag mag-post ng talent na nag-ooffer na gumawa ng mga birth certificate, marriage certificate o anumang dokumento na dumadaan sa legal na proseso.


Hoax o Walang katotohanan na mga balita:


Ang manipulasyon, disinformation, maling impormasyon, at pagsasabwatan ay palaging umiiral at mahigpit na nilalabanan ng Expert Pinoy.
Nakatuon ang Expert Pinoy  na labanan ang pagkalat ng pekeng balita at kung mayroon mang naganap na ganito sa loob ng aming patuntunan ay makakaasa kayo na kami ay magiging responasable at pananagutan ito.
 
Unethical na Serbisyo:


Sa Expert Pinoy ay maari kang mag-offer ng anumang malikhain at produktibong serbisyo na naisa mong bigyang panukala. Sa nasabing iyon, hinihiling namin na iwasang mag-alok ng anumang hindi etikal na serbisyo. Halimbawa, ang paggaw ng mga takdang-aralin na dapat ang mag-aaral ang gagawa.


Mga serbisyong nauugnay sa medikal:
 
Mahigpit na ipinagbabawal ng aming team ang pag-offer ng mga talent na may kaugnayan sa kalusugan ng mga tao partikular sa mga gamot.
 
Mga hindi dapat i-post:

 1. Paggamot sa medisina, payo sa anumang kondisyong medikal, o payo sa parmasyutiko. 
 2. Anumang uri ng mga medikal na gamot o parmasyutiko.  
 3. Mga medikal na kagamitan o supply ng parmasyutiko.

 

Pag-Ispam


Ang Spam ay maaaring tumagal ng maraming mga form mula sa mga hindi naman mga offer hanggang sa mga hinihingi ng komersyo na naglalayong humimok ng trapiko o pansin sa mga website, produkto, at serbisyo bilang advertisement na labas sa aming site.

 

                                                         Mga resulta ng larawan para sa prohibited gif

List
Categories
Support
Community
ExpertPinoy Guides Help & Support Expert Gallery
ExpertPinoy - Philippines No.1 online workplace for expert pinoy freelancers
© 2024 ExpertPinoy - Philippines No.1 online workplace for expert pinoy freelancers. All Rights Reserved.