Recent views
No recent views
Real-time search keyword
Cloud Top Searched
Freelance
word
Paano
editing
logo
design
Advertise
clerk
youtube
bookkeeping
니다
Tutor
UDigitalFiles
Handmade
Survey
검색된 설문이 없습니다.
Community Standards: Mga Ipinagbabawal na Content sa Expert Pinoy
2021.02.20 21:16:16
164577

              Mga resulta ng larawan para sa stop gif
 

Mga Hindi Kaaya-ayang Pananalita:


Hindi nararapat na magbigay ng mga salitang nag-uudyok ng karahasan o poot laban sa isang tao, o pangkat ng mga tao, na tinukoy batay sa lahi, etnisidad, oryentasyong sekswal, kasarian, relihiyon, edad, kapansanan at kulay. Ang pag-post ng mga bagay na may intensyong siraan ang isang partikular na tao o gawa ay hindi nakakapekto sa kanila bagkus ito ay nakakaapekto sa lahat ng nasa lipunan.

 

Ang aming team ay naniniwala sa kalayaan ng opinyon at pagpapahayag na walang mga masasamang pananalita, nakakapanakit, nakakalabag sa kultura ng iba at  hindi naglalaman ng diksriminasyon sa kahit anong lahi at tao. Kung mayroon mang ganitong pagkakataon ay sinisigurado namin ang agarang hakbang at maglalatag ng mga naayong batas para dito.

 

Hindi dapat gawin:

 

  1. Paggamait ng hindi angkop, masasakit at nakakasirang puri na mga salita laban sa mga tao sa ibat-ibang aspeto.
  2. Pag-offer ng talent at mga gawa na sumusuporta sa ibat-ibang uri ng diskriminsyon.

 

May Kaugnayan o Patungkol sa diskriminasyon:

 

                            Mga resulta ng larawan para sa unity gif


Sa ilalim ng  aming pamantayan, ang diskriminasyon ay nangangahulugang hindi patas o hindi pantay na pagtrato sa isang indibidwal o pangkat batay sa kanilang kalagayan sa buhay , edad, etniko, kasarian, relihiyon, sekswalidad at iba pang bahagi ng pagkatao.

 

Gagawin ng Expert Pinoy ang lahat ng aming magagwa upang maprotektahan ang lahat laban sa loob man ng aming serbsiyo sa mga banta ng diskriminasyon.

 

Mga Sekswal na Content


Hindi pinapayagan ng Expert Pinoy ang paglalahad ng anumang uri ng mga post o content na may kinalaman sa gawaing sekswal sa anumang paraan.Mangyaring i-block, i-report at i-ban ang mga account na gumagawa nito kanilang na ang kanilang mga gawa.

 

Huwag subukang i-post at gawin ang mga sumusunod:

 

  1. Mga hubad at pang-adult na mga larawang may kaugnayan sa sekswal na content.
  2. Mga pakikipag-chat o pag-uusap ng may ganitong umiiral na ambiance at 
  3. Pagmomodelo ng mga sekswal na bagay
  4. Sekswal na aktibidad

 

Ngunit, kung ang content na iyon ay para sa dokumentaryo at sekswal na edukasyon bilang halimbawa, ay maaring pagbigyan.
Sinisiguro namin na agad kaming kikilos upang i-ban ang account ng sinumang tahasan na gumawaa nito.

 

Mga resulta ng larawan para sa red alert gif

List
Categories
Support
Community
ExpertPinoy Guides Help & Support Expert Gallery
ExpertPinoy - Philippines No.1 online workplace for expert pinoy freelancers
© 2024 ExpertPinoy - Philippines No.1 online workplace for expert pinoy freelancers. All Rights Reserved.